Stafi i IHMK

Stafi IHMK

Instituti hidrometeorologjik i Kosovës aktualisht ka të punësuar 18 punonjës, të cilët janë me kualifikim: doktor shkence, inxhinjerë, master, bachelor dhe niveli teknik profesional me përvoje të gjatë pune.

Recent Posts